Blogg

Blomsterglede Eg har starta produksjon av snittblomar i år. Kvifor? Nokre tenkjer kanskje at det var eit rart innfall, og i blant lurer eg også på om det er det? Eg trur mi interesse for blomar starta med far og mor. Om det er arv eller miljø, kan eg ikkje seia. Far...

Å vera jorda

Å vera jorda

Elektriske apparat treng å vera jorda, særleg i rom der det er vatn. Det kan gå gale om straumen kjem på avvegar. Kanskje treng me menneske også å vera jorda.

Frå aktuelt til blogg

Frå aktuelt til blogg

Aktuelt på ei nettside blir fort uaktuelt dersom ein ikkje postar ofte. Vi har difor kutta ut aktuelt og valt å kalla det ein blogg i staden. For så vidt bør vel ein blogg heller ikkje vera altfor uaktuell, men for meir hyppige oppdateringar om kva som skjer på Anda...

Sesongen 2023 er godt i gang

Sesongen 2023 er godt i gang

Sesongen 2023 er godt i gang. Vi har fullt opp med andeler for i år, men skriv deg gjerne på venteliste til neste år.

Bli andelshavar

Ta kontakt om du vil bli andelshavar, eller dersom du ønskjer å vite meir om kva dette inneber.

Klikk her