Vil du bli andelshavar. Vi har fortsatt nokre ledige andelar for 2023.