Butikkutsalg

Velkommen

Vi har butikkutsalg i eit fint lite lokale i lagerbygningen vår. Sesongen 2023 har vi ope fredagar frå kl 16 og laurdagar frå kl 10 frå midten av juni (forutan dei to siste helgene i juli 21.-22. juli og 28.-29. juli). Vi held ope så lenge utover hausten som det er blomar å hauste.
I butikken sel vi buntar av nokre blomar og elles ferdig bundne bukettar, alt etter kva som blomstrar til ei kvar tid.

Fredagar kl. 16-18 har vi også sjølvplukk av blomar. Butikken vil då vanlegvis vera bemanna. Du blir vist rundt i blomsterfeltet, og kan så gå rundt og plukka det du vil ha. Du betaler per stelk av det du har plukka. 

Elles er butikken sjølvbetjent, og du betaler med vipps. Om du har spørsmål, kan du kontakte Randi på telefon 97197462.

Vi har ope fredagar frå kl 16 og laurdagar frå kl 10