Hausting

Haustemelding

Ein andel skal gje nok grønsaker til ein person gjennom sesongen. Ulike grønsaker blir hausta til ulike tider. Bonden har oversikt over kva og kor det skal haustast. Andelshavarane kan logga seg inn her for å sjå haustemeldinga for kvar veke i haustesesongen. 

Bli andelshavar

Ta kontakt