Anda blomstergard startar produksjon av snittblomar våren 2023. Frå vårt utsalg vil du kunna kjøpa kortreiste blomar som har fått veksa i jærsk ver og vind utan bruk av sprøytemiddel. Nokre varmekrevjande blomar vil også bli produserte i veksttunnellen vår. Du får kjøpa ulike slag blomar utover i sesongen, alt etter kva som blomstrar til eikvar tid. Vi prøver oss med litt tulipaner og narsisser på våren, og så kjem ulike sommarblomar og stauder utover sommaren og hausten. Vi gler oss og håpar mange vil kjøpa blomar hos oss.