Om oss

Om Anda andelsgard

Anda andelsgard ligg på eit småbruk på Anda i Klepp kommune. Garden ligg sentralt på Klepp stasjon, ei bygd med skule, barnehage, bedehus og matbutikk. Andelsgarden har matbutikken som næraste nabo, jernbanestasjonen 400 meter unna og ein busstopp rett i nærleiken. På ein halvtime kan du reisa hit kollektivt frå Stavanger i nord eller frå Ogna i sør – sentralt og landleg.

På garden bur me, familien Bø, mor og kone Randi Klingsheim Bø, far og ektemann Tormod Bø, med fire barn fødde frå 2002 til 2010. I tillegg har me ein katt, ei geit og ein bukk, nokre høner og millionar av små husdyr som omdannar matrestar til kompost.

I tillegg har ein birøktar bikubene sine her om vinteren og forsommaren.

Me overtok garden overtok frå far til Randi. Han var utdanna gartnar og dreiv med grønsaker og gris. Med ein kvardag som lærar og rekneskapsførar er me glade over å få litt mold på hendene når ettermiddagen eller helga kjem.

Då me overtok garden i 2003 var det ein del hogstmogne juletre der. Me dreiv vidare med juletre ein del år, i tillegg til korn- og seinare år grasproduksjon. Juletreproduksjonen blei avslutta og all jorda var etter det utleigd til grasproduksjon.

Etter kvart byrja me å tenkja på om det ikkje var mogleg å nytta ei lite småbruk til anna enn utleige for grasproduksjon? Storleiken på gardsbruka på Jæren har vakse i takt med den materielle velstanden. Få eller ingen lever i dag av ein såpass liten bit av Jærens rike matfat. 

I takt med velstandsauken der me kan kjøpa det me treng av mat på butikken, aukar avstanden til jorda og dei som produserer maten. Kanskje er det nokon som ønskjer å minka denne avstanden, nokon andre enn oss som ønskjer å kjenna mold mellom fingrane, som vil gle seg over det som spirer og gror og som vil sjå kor maten kjem frå. Kan fleire få meir nærkontakt med og glede av den gode matjorda vår? Tanken balla på seg, og det munna ut i ein plan om å starta ein andelsgard.

Oppstart

Våren 2021 starta Anda andelsgard opp. Dei fleste andelslandbruk driv etter økologiske prinsipp, noko me også gjer. Andelsgarden vår er organisert som eit einmannsføretak der me som eigarar har hovudansvaret for drifta. På våren kallar me inn til eit årleg møte der me går gjennom rekneskap for førre år og budsjett for komande år. Andelshavarane kan også koma med ønskje og tips til kva me saman skal dyrka det neste året.

Vil du vera med? Meld deg inn som andelshavar.

Bli andelshavar

Ta kontakt om du vil bli andelshavar, eller dersom du ønskjer å vite meir om kva dette inneber.

Klikk her