Om oss

Anda andelsgard og blomstergard

Anda andelsgard og blomstergard ligg på eit småbruk på Anda i Klepp kommune. Garden ligg sentralt på Klepp stasjon, ein kort gåtur frå togstasjonen. På ein halvtime kan du reisa hit kollektivt frå Stavanger i nord eller frå Ogna i sør – sentralt og landleg.

Randi Klingsheim Bø og Tormod Bø eig garden som me overtok etter far til Randi. Me har fire barn, men frå hausten 2023 er det berre to av dei som bur heime. På garden er det ein katt, hobbygeiter og nokre hobbyhøner. I tillegg har ein birøktar bikubene sine her om vinteren og forsommaren.

Randi er utdanna lærar og har jobba som lærar fram og med hausten 2023. Frå våren 2024 har ho sagt opp jobben som lærar, for å satsa fullt på garden og prøva å få seg ei grei inntekt derfrå. Tormod er jobbar fullt som rekneskapsførar, men er glad for å få litt mold på hendene når ettermiddagen eller helga kjem.

 Våren 2021 starta Anda andelsgard opp. Dei fleste andelslandbruk driv etter økologiske prinsipp, noko vi også gjer. Det betyr av vi ikkje bruker kunstgjødsel eller sprøytemiddel i produksjonen. Andelsgarden er organisert som eit einmannsføretak der me som eigarar har hovudansvaret for drifta medan andelshavarane deltek på dugnader og hausting. 

Våren 2023 starta Randi opp Anda blomstergard. Her driv ho med produksjon av snittblomar. Dette er ikkje ein del av andelsgarden, så her er det ikkje dugnader eller sjølvhausting som på andelsgarden (sjølv om ho av og til inviterer til sjølvplukk).  Blomane blir selde direkte frå garden. Butikken er sesongopen, og opningstider blir annonserte på Facebook og Instragram. 

 

Bli andelshavar

Ta kontakt om du vil bli andelshavar, eller dersom du ønskjer å vite meir om kva dette inneber.

Klikk her