Om oss

Anda andelsgard og blomstergard

Vi VAnda andelsgard og blomstergard ligg på eit småbruk på Anda i Klepp kommune. Garden ligg sentralt på Klepp stasjonar, ein kort gåtur frå togstasjonen. På ein halvtime kan du reisa hit kollektivt frå Stavanger i nord eller frå Ogna i sør – sentralt og landleg.

Randi Klingsheim Bø og Tormod Bø eig garden som me overtok etter far til Randi. Vi har fire barn, men frå hausten 2023 er det berre to av dei som bur heime. På garden er det ein katt, hobbygeiter og nokre hobbyhøner. I tillegg har ein birøktar bikubene sine her om vinteren og forsommaren.

Med ein kvardag som lærar og rekneskapsførar er me glade over å få litt mold på hendene når ettermiddagen eller helga kjem.

nnoVåren 2021 starta Anda andelsgard opp. Dei fleste andelslandbruk driv etter økologiske prinsipp, noko me også gjer. Det betyr av vi ikkje bruker kunstgjødsel eller sprøytemiddel i produksjonene. Andelsgarden er organisert som eit einmannsføretak der me som eigarar har hovudansvaret for drifta medan andelshavarane deltek på dugnader og hausting. 

Våren 2023 starta Randi opp produksjon av snittblomar på garden. Dette er ikkje ein del av andelsgarden, så her er det ikkje dugnader eller hausting sjølv som på andelsgarden.  Blomane blir selde direkte frå garden. Butikken er sesongopen, og opningstider vil bli annonserte på Facebook og Instragram. 

 

Bli andelshavar

Ta kontakt om du vil bli andelshavar, eller dersom du ønskjer å vite meir om kva dette inneber.

Klikk her