Blomsterglede Eg har starta produksjon av snittblomar i år. Kvifor? Nokre tenkjer kanskje at det var eit rart innfall, og i blant lurer eg også på om det er det? Eg trur mi interesse for blomar starta med far og mor. Om det er arv eller miljø, kan eg ikkje seia. Far...
Å vera jorda

Å vera jorda

Elektriske apparat treng å vera jorda, særleg i rom der det er vatn. Det kan gå gale om straumen kjem på avvegar. Kanskje treng me menneske også å vera jorda. «Av jord er du komen, til jord skal du bli, av jorda skal du atter stå opp», seier presten når han kastar...
Frå aktuelt til blogg

Frå aktuelt til blogg

Aktuelt på ei nettside blir fort uaktuelt dersom ein ikkje postar ofte. Vi har difor kutta ut aktuelt og valt å kalla det ein blogg i staden. For så vidt bør vel ein blogg heller ikkje vera altfor uaktuell, men for meir hyppige oppdateringar om kva som skjer på Anda...
Sesongen 2023 er godt i gang

Sesongen 2023 er godt i gang

Sesongen 2023 er godt i gang. Snart er salaten klar til å haustast. Vi har fullt med andelshavarar for denne sesongen, men om du er interessert i vera med neste år, så send oss ein e-post, så kan du stå på venteliste.
Ledige andelar 2023

Ledige andelar 2023

Då er vi snart klar for ein ny sesong, 2023, på Anda Andelsgard. Frø er bestilt og kom i posten sist veke, men vi må ennå venta litt med å så. Vi utvidar med tjue fleire andelar i år enn i fjor, og har ennå nokre ledige andelar for årets sesong. Ta kontakt om du...