Den som ventar på noko godt…

Den som ventar på noko godt…

Vi lever i eit forbrukarsamfunn – i eit bruk og kast-samfunn. Vi skriv ønskelister til jul og fødselsdag, men ofte kunne vi like gjerne kjøpt det vi ønskjer oss med det same. Eller vi veit ikkje heilt kva vi skal ønska oss, for vi har i grunnen alt det vi treng....
Skrifta på veggen

Skrifta på veggen

Mange gonger i løpet av livet skulle eg nok ønske at eg hadde sett skrifta på veggen. Kva skal eg gjere nå, kvar går vegen vidare, eller kva kjem til å henda i framtida? Eg har aldri opplevd å få skrifta på veggen, og nokre gonger er det kanskje like greit å ikkje...
Tankar i starten av året

Tankar i starten av året

  Carpe diem – grip dagen. Eg hugsar første gong eg høyrde dette uttrykket. Eg hugsar ikkje kva tid eller kor det var. Eg hugsar berre at eg syns det var eit flott uttrykk. I dag blir det brukt av så mange i så mange slag samanhengar. Dei unge vil kanskje sei at...
Dette har eg aldri gjort før, så…

Dette har eg aldri gjort før, så…

MePippi hadde store sko og ho var stor i ord: «Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert!», sa ho. Eg trur ikkje eg liknar så veldig på Pippi. Eg er nok meir realistist, meiner eg sjølv, i blant litt pessimistist, vil nokre av dei rundt meg seia. Men...
Ei tid for alt

Ei tid for alt

«Alt har si tid, det er ei tid for alt som hender under himmelen:…» Slik kan vi lesa i ei over 2000 år gammal bok, Forkynnaren. Kanskje stammar innhaldet heilt tilbake til kong Salomo. Uansett kven som først sa det, er det klokt og vakkert sagt. «Ei tid for å planta,...
Å eldast

Å eldast

«Ho tanta til far såg ikkje så mykje eldre ut enn deg», sa yngste dotter ein gong i vår etter å ha vore i selskap hjå svigerfar. Tanta er sytti og eg har passert femti. Korleis skal eg tolka det? Eg trur det kan betyr eitt av tre: Eg har ei dotter som snart er...