Ei tid for alt

Ei tid for alt

«Alt har si tid, det er ei tid for alt som hender under himmelen:…» Slik kan vi lesa i ei over 2000 år gammal bok, Forkynnaren. Kanskje stammar innhaldet heilt tilbake til kong Salomo. Uansett kven som først sa det, er det klokt og vakkert sagt. «Ei tid for å planta,...