Då er vi snart klar for ein ny sesong, 2023, på Anda Andelsgard. Frø er bestilt og kom i posten sist veke, men vi må ennå venta litt med å så.

Vi utvidar med tjue fleire andelar i år enn i fjor, og har ennå nokre ledige andelar for årets sesong. Ta kontakt om du ønskjer å bli andelshavar.